Wat te doen bij een ongeluk?

veiligheid eerst

Een auto-ongeluk zit in een klein hoekje en is natuurlijk ontzettend schrikken en vervelend. Het is belangrijk dat u kalm blijft en eerst uzelf en anderen in veiligheid brengt.

Hieronder vindt u een handig stappenplan waarin staat uitgelegd wat u het best kunt doen in het geval van een auto-ongeluk. Na het doorlopen van deze stappen nemen wij u graag alle zorgen uit handen.

0161 - 22 36 33

Bel ons of klik hieronder om direct een afspraak te maken om de schade te herstellen.

Stap 1
breng uzelf en anderen in veiligheid

Bij persoonlijk letsel belt u 112 voor een ambulance. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Neem dan contact op met de politie. Maak eventueel foto’s op de plaats van het ongeval en markeer de plaats van de schadevoertuigen. Bij geringe materiële schade en als de betrokken partijen het met elkaar eens zijn over de toedracht hoeft de politie niet te worden ingeschakeld.

Stap 2
Verzamel getuigen

Zijn er getuigen van het ongeval? Informeer naar hun naam en adres en schrijf dit op, of noteer het kenteken van de auto van de getuige als u de betreffende persoon niet heeft kunnen spreken. Ook inzittenden zijn getuigen als ze 16 jaar of ouder zijn.

Stap 3
VUL HET SCHADEFORMULIER IN

Zorg er te allen tijde voor dat het Europees schadeformulier door beide partijen juist en volledig is ingevuld en ondertekend. Dat kan ook digitaal via www.mobielschademelden.nl, daar kunt u ook de app downloaden.  Bekijk ook de aandachtspunten bij het invullen van het schadeformulier.

Stap 4
Bel de sleepdienst

Kunt u niet meer verder rijden? Dan moet een sleepdienst ingeschakeld worden. Op uw groene kaart staat bijna altijd het telefoonnummer van een alarmcentrale van uw verzekering. De alarmcentrale zorgt ervoor dat een sleepbedrijf uw auto weghaalt. De berger brengt de kosten in rekening bij de alarmcentrale en die zorgt er vervolgens voor dat de kosten bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.

Stap 5
meld de schade bij uw verzekering

Bent u casco-verzekerd: meld dan de schade bij uw eigen verzekeraar. Bent u niet casco verzekerd maar is er een schuldige tegenpartij? Meld de schade dan bij de verzekeraar van de tegenpartij of laat uw tussenpersoon dit verzorgen. In overige gevallen hoeft u geen melding aan de verzekeringsmaatschappij te doen; u dient zelf de kosten van het schadeherstel te betalen. 

Stap 6
Neem contact met ons op

Auto Service Theeuwes staat voor u klaar. Wij nemen u graag alle zorgen uit handen en herstellen de schade onzichtbaar en vakkundig.

Aandachtspunten bij het invullen van het Europees schadeformulier

  • Punt 5: Noteer de identiteit van eventuele getuigen.
  • punt 8: Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
  • Punt 10 en 11: Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
  • Punt 12: Vergeet hier niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat niet helemaal juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken. Als unde toedracht niet (volledig) onder dit punt kunt aangeven, kan de juiste toedracht bij punt 14 worden vermeld.
  • Punt 13: Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de aanrijding. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden. Denk goed aan: rijrichting, wegsituatie, verkeersborden en straatnamen.
  • Punt 14: Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, dient u dit duidelijk aan te geven.
  • Punt 15: Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.
  • Vergeet niet dat beide partijen een kopie mee dienen te nemen.
AUTO SERVICE THEEUWES

ONZE KLANTEN GEVEN ONS EEN 9,8

Gebaseerd op ruim 60 reviews.